การชำระเงิน

1. ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านตู้ เอทีเอ็ม ได้ทั่วประเทศ

2. ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร โดยสั่งจ่าย


ชื่อบัญชี : นาย สิทธิพงษ์ โพธิ์พา

ออมทรัพย์
609-2-01864-2
ธ.กสิกรไทย
ออมทรัพย์
918-7-07933-1
ธ.กรุงเทพ

*หากต้องการออกใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งอีกทีนะครับ